Welkom Bij BedrijvenStressVRIJ

// Jong StressVrij //

Wij helpen jouw bedrijf of organisatie met het terugdringen van het psychisch ziekteverzuim met 5%. Onze specialisatie: Werknemers die te maken hebben met diverse (complexe) psychische klachten. Zichtbaar resultaat met korte lijnen. 

Onze specialisatie:

 • Traumatherapie (EMDR – Exposure – Rescripting)
 • Systeemtherapie
 • Hechtingstherapie
 • Emotieregulatie
 • Cognitieve therapie
 • Trainingsacteren
 • Groepstrainingen
 • Preventieve interventies
 • Loopbaancoaching
 • Trainingen voor managers

Feiten Over Psychisch Verzuim

Bij psychisch verzuim gaat het om langdurig of regelmatig ziekteverzuim door psychische redenen.

Denk hierbij aan psychische problemen als stress, overspannenheid, burn-out, depressieve gevoelens en angstklachten. 

Uit onderzoek van de World Health Organization blijkt dat één op de vijf werkenden last heeft van werkgerelateerde psychische problemen, zoals stress, burn-out, depressieve gevoelens en angstklachten.

Het gaat vaak gepaard met de pyschische problematiek die al heeft gespeeld in het leven van de werknemer.

Daarnaast zijn er ook nog psychosomatische klachten: klachten die onvoldoende verklaard worden door een lichamelijke (somatische) of medische oorzaak. Dit wordt ook wel “somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten” (SOLK) genoemd. Vaak zijn psychische problemen hiervan de oorzaak.

Oorzaken Psychisch Verzuim

De oorzaak van psychisch verzuim is per persoon en situatie verschillend. Hieronder staan de meest voorkomende oorzaken van psychisch verzuim:

 • Onvoldoende hanteren van grenzen (bijv. werk-privé balans)
 • aanleg hebben voor psychische klachten
 • Slechte fysieke gesteldheid
 • conflicten (op werk maar ook in de privésfeer)
 • Werkdruk
 • Trauma’s (bijv. overlijden familielid)
 • Onduidelijkheid over taken en bevoegdheden)

Psychisch Verzuim Hoe Pak Je Dat Als Bedrijf Aan?

// Jong StressVrij //
// Jong StressVrij //
 • Korte lijnen
 • Duidelijkheid en transparantie naar elkaar toe
 • Perspectief geven 
 • Oprecht luisteren en steunend zijn voor je werknemer
 • De juiste hulp inzetten voor je werknemers
 • Inzicht in hoe je als manager communiceert naar je werknemers in het proces ziekteverzuim
 • Goede samenwerking tussen de verschillende partijen die bij de werknemer betrokken is
 • Geen ongezonde druk uitoefenen bij je werknemer
 •  Verwachtingen naar elkaar uitspreken

Kosten Psychisch Verzuim

De kosten van één dag psychisch verzuim zijn gemiddeld €250,- per werknemer in Nederland. In deze kosten zijn de directe loonkosten opgenomen en de kosten voor arbodienstverlening. Indirecte kosten, zoals vervanging of productieverlies, zijn hierin niet opgenomen. 

Gezien de uitval bij psychisch verzuim gemiddeld 180 dagen duurt, zijn de totale kosten van een werknemer die uitvalt met psychische klachten dus gemiddeld €45.000

Aanpak BedrijvenStressVRIJ Bij Psychisch Verzuim

// Jong StressVrij //

BedrijvenStressVRIJ is gespecialiseerd in psychische verzuimpreventie en wij hanteren een snelle en resultaatgerichte aanpak.

Omdat wij direct het kernprobleem eruit kunnen filteren, kunnen we direct overgaan tot een concreet behandelplan. Alle problematiek is bij ons bespreekbaar en we deinsen nergens voor terug. 

Onze aanpak:

 • Intakegesprek binnen twee weken
 • Behandeling vind wekelijks plaats
 • Binnen 10 weken een Re integratieplan
  in de mail en de werknemer op de werkvloer
 • We verwachten korte lijnen tussen alle partijen die met de werknemer verbonden zijn
 • Eventueel een loopbaancoaching traject indien werknemer niet meer in staat is om terug te keren naar hun huidige positie binnen het bedrijf en het niet meer passend is

Thuiszitten is niet de oplossing

Vaak is de eerste gedachte dat bij psychisch verzuim dat het verstandig is om thuis te gaan zitten. Dit is echter vaak niet de oplossing. Rust is uiteraard belangrijk, maar werk is meestal een belangrijk deel van iemands leven. Voor velen geeft werk het gevoel ergens aan bij te dragen, wat effect heeft op het gevoel van eigenwaarde. Het zomaar volledig wegnemen van werk kan er dus juist voor zorgen dat iemand zich veel slechter gaat voelen. 

Hoewel het uiteraard nodig is om elementen die te veel energie kosten tijdelijk te verwijderen uit de ontstane situatie, zal volledig stoppen met werken de problemen kunnen verergeren in plaats van oplossen. Het is dus van belang om met de juiste begeleiding zo spoedig mogelijk tot een plan van aanpak te komen waarin een bepaalde mate van werken wel een onderdeel is. 

Psychisch Verzuim Herstel Traject Werknemers

Inhoud:

Binnen 2 weken een intakegesprek en een concreet behandelplan in overleg met de bedrijfsarts

Behandeling vind wekelijks plaats in de praktijk en/of online

Binnen 10 weken re integreren op de werkvloer

Snel en effectief resultaat met re integratieplan voor op de werkvloer

Met welke klachten kunnen jou werknemers bij ons terecht:

 • Angst klachten
 • Depressieve klachten
 • Trauma
 • Suicidale klachten
 • Burn-out
 • Stress
 • Relationele sfeer met bedrijf
 • Loopbaan vragen
// Jong StressVrij //

Is het voor jullie ook hoog tijd om het psychisch verzuim drastisch terug te dringen?

Dit te laten doen door ervaren hulpverleners die nergens voor terugdeinzen en werken met korte lijnen?

Vraag dan vandaag nog een vrijblijvende offerte aan:

info@jongstressvrij.nl

Of plan nu een vrijblijvend gesprek in middels deze knop:

Training Aanpak Psychisch Verzuim Voor Managers

Zodra je met je werknemer in een verzuim gesprek beland handel je vanuit drie kaders:

 • Manager
 • Persoonlijk
 • Levensloop waardoor je bent gevormd tot wie je bent

Je werknemer handelt ook vanuit drie kaders:

 • Werknemer
 • Persoonlijk
 • Levensloop waardoor je bent gevormd tot wie je bent

Zodra deze kaders te veel door elkaar gaan lopen krijg je niet het resultaat wat je graag wilt van je werknemer in psychisch verzuim.

Wij helpen jouw managers om inzicht te krijgen in hoe ze wel die effectieve gesprekken en plannen krijgen met hun werknemers. Hoe je als manager op de juiste manier kunt aansluiten, zonder de bedrijfsbelangen uit het oog te verliezen.

Door onze training te volgen trainen we je in de volgende elementen:

 • Effectieve communicatie met je werknemer
 • Hoe je werknemer bereid te krijgen om zo snel mogelijk de reintegratie op te pakken
 • Op welke manier jij het beste aan kunt sluiten per werknemer

Wat levert het je bedrijf op:

 • Tonnen per jaar winst
 • Tevreden werknemers
 • Rust en de druk valt weg voor beide partijen

Wil je vandaag nog een verandering brengen in jouw bedrijf met psychisch verzuim?

Het psychisch ziekteverzuim met 10% of meer terugdringen?

Dit resultaat blijvend kunnen doorvoeren door goed getrainde managers?

Vraag dan vandaag nog een vrijblijvende offerte aan:

info@jongstressvrij.nl

Of plan nu een vrijblijvend gesprek in middels deze knop:

Samenwerkingen